JA! – Et nytt Kaarbø-kvartal med kino og bibliotek er nettopp et tiltak som bygger mer av identiteten som vi sårt trenger, skriver Harstad 2040 ved (oppe fra venstre) Torhild Farstadberg, Marius Stamnes, Thomas Myhre og Espen Strøm-Willumsen.

– Vi i Harstad 2040 støtter kommunens politikere i å satse på ny kino og bibliotek i Kaarbø-kvartalet

Skrevet av Torhild Farstadberg, Thomas Myhre, Espen Strøm-Willumsen, Marius Stamnes
21.09.2020 21:03 - OPPDATERT 27.09.2020 19:23

– Et nytt Kaarbø-kvartal med kino og bibliotek er nettopp et tiltak som bygger mer av identiteten som vi sårt trenger, skriver Torhild Farstadberg, Thomas Myhre, Espen Strøm-Willumsen og Marius Stamnes.

Leserinnlegg: "Harstad – før og etter Kaarbø"

Det er 125 år siden Richard Kaarbø etablerte Harstad Mekaniske Verksted og på ny skal Kaarbø stå i senter for ett veiskille i Harstads historie. Et veiskille som definerer om vi er i stand til å sette handling bak målsettingen om vekst og nye tiltak for å skape bolyst og livsglede, eller om vi skal fortsette å krangle for å verne om status quo.

For oss som er tilflyttere til Harstad, har byen manglet en identitet og en visjon for hvordan kommunen skulle utvikle seg. Vi har slitt med å definere Harstad ovenfor våre venner, kollegaer og ukjente som vi har møtt utenfor kommunens grenser og som har spurt hvor vi kommer ifra.

Det er viktig med slike store avgjørelser som akselerer utviklingen i Harstad. Grottebadet møtte motstand, Harstadtunnelen møtte motstand, kulturhuset møtte motstand på å realiseres. De er alle eksempler på identiteten i Harstad og bidrar til at vi skaper vekst, bolyst og hindrer fraflytting i byen. I dag er det en selvfølge at vi skulle ha tunnel og kritikerne har stilnet når registreringene av trafikken er enda høyere en prosjektledelsens forhåpninger.

Et nytt Kaarbø-kvartal med kino og bibliotek er nettopp et tiltak som bygger mer av identiteten som vi sårt trenger. Det bygger opp rundt selve grunnstammen av hva Harstad er fundamentert på; verftet, Kaarbø og enkeltmennesker som turte å lede vei hvor andre ikke så lys i tunnelen. I samme området som kinoen og biblioteket er tiltenkt, skal det bygges en ny videregående skole, idrettshall, et opplevelsessenter for maritim næring (havbruk, fiskeri, skipsdesign, verft, offshore og fornybar) og ett nytt hotell som allerede er påbegynt. Synergiene og ringvirkningene mellom alle aktivitetene er et viktig punkt som ikke er belyst godt nok i debatten.

Innlegget fortsetter under bildet

Artikkelforfatterne har lagt ved disse grafene: Befolkningsframskriving unge i Harstad år 2040 som viser utviklingen i Harstad. Kilde: Konjunkturbarometeret Nord-Norge 21.09.2020.

Ved å plassere kino og biblioteket i Kaarbø-kvartalet oppnår byen et helt nytt kvartal som blir et sentrum for utdanning, opplevelser, næring og kultur. Aktivitetene kan samhandle med hverandre og dra synergier av hverandre. Selvfølgelig burde Harstads nye bibliotek ligge i nærheten av den nye videregående skolen, og en ny kino bør plasseres i det kvartalet som kommer til å ha en sterk og urban puls med kafeer, restauranter, hotell og opplevelsessenter.

Klarer vi å ha vyer for hvordan det kan se ut når videregående elever kan bruke ett nytt biblioteket rett i nærheten for å søke kunnskap, skapertrang og utvikling? Litteraturarrangementer hvor biblioteket samhandler med Støyperiet kulturscene? En ny og moderne kino hvor du kan få kjøpt effektene fra filmen Deadpool 3, og du og vennene dine kan sitte i recliner-stoler for å oppleve det siste innen lyd og bilde?

[annonse]
For næringslivets del vil økt kapasitet innenfor kurs og konferanse være kjærkomment. Harstad har i dag ikke mulighet til å arrangere konferanser med flere enn 320 deltakere, noe som legger store begrensninger på denne type virksomhet og dermed Harstad sin synlighet regionalt og nasjonalt. Konferanser og kongresser er viktige arenaer å kunne være vertskap for, både for å kunne vise frem fagmiljøer og for å knytte kontakter som senere kan føre til nyetableringer i Harstad. Dette nye området vil gi byen økt kapasitet med en enkel intern logistikk for store konferanser og kongresser som vi ikke har i dag. Man vil her kunne arrangere store eventer med flere parallelle sesjoner. Hotell Kaarbø får konferansekapasitet for 700 personer, kinoen får 4 saler som samlet gir i underkant av 500 seter, og i tillegg vil Blått visningssenter, Støperiet og Biblioteket kunne være en del av arenabehovet for større konferanser og kongresser. Alt på ett sted. Ser man dette i sammenheng med Thon sin nye konferansesal med kapasitet på rundt 500 personer, Nordic hall og Kulturhuset, gir dette et mulighetsrom for byen som vi kun ser konturene av i dag.

Nå når dette tiltaket skal avgjøres av kommunen, må vi huske på at fornying av kino og bibliotek er initiert av kommunen selv. Dette har de gjort etter å ha vurdert tilstanden på eksisterende lokaliteter og tilbud, hvor de har erkjent et betydelig behov for å oppgradere dette tilbudet for byens borgere. På bakgrunn av dette er det brukt tid og ressurser fra administrasjonen for å lyse ut og vurdere en slik konkurranse. Tilbyderne har svart på oppgaven og levert en spennende visjon og fremtid for Harstads innbyggere. Vi i Harstad 2040 støtter kommunens politikere i å satse på ny kino og bibliotek i Kaarbø-kvartalet.

Harstad 20-40 er et nettverk som skal være for folk fra ulike yrkes- og aldersgrupper i Harstad. Fellesnevneren for målgruppen er at de søker nye bekjentskaper, nettverk, moro og vil være med å bidra til et aktivt Harstad. Målsetningen er å gjøre Harstad til en attraktiv by å bo i og gruppen har et særlig fokus på tilflyttede personer i aldersgruppen 20-40 år. 

Harstad 2040 v/ leder Torhild Farstadberg, Thomas Myhre, Espen Strøm-Willumsen, Marius Stamnes

 

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.