Bård Borch Michalsen og Kjersti Løken Stavrum

Urovekkende stillhet: – Vi tror mange velger å tie med hva de mener om beslutninger som angår deres arbeid

Skrevet av Kjersti Løken Stavrum, Bård Borch Michalsen
11.09.2020 11:53 - OPPDATERT 27.09.2020 19:24

Overlegen i geriatri hos UNN i Harstad kritiserte samhandlingsreformen i en kronikk. Sykehusdirektøren reagerte med trussel om skriftlig advarsel. Gjelder ikke ytringsfriheten for de offentlig ansatte?

Ytringsfriheten er slått fast i Grunnloven. Retten til å kunne ytre seg fritt er viktig for å sikre at vi har et reelt demokrati. Bare slik kan vi finne sannheter, bli myndige mennesker med begrunnede meninger. Når friheten til å ytre seg finner sted, får vi andre tilgang på viktig informasjon.

Nettopp slik informasjon fikk vi da overlegen ved UNN formidlet sine meninger om samhandlingsreformen. Er det bedre at folk som ikke er berørt av viktige beslutninger, får lov til å kommentere dem?

Rettslig vid ytringsfrihet

Fordi ytringsfriheten er grunnlovsfestet, kreves det spesielt gode begrunnelser for å innskrenke denne rettigheten. Et viktig spørsmål er hvilke begrensninger offentlige virksomheter kan legge på de ansattes rett til å ytre seg på egne vegne. I ethvert arbeidsforhold gjelder en ulovfestet lojalitetsplikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Rettslig har likevel den enkelte arbeidstaker større ytringsrom enn vi gjerne kan tro.

Advokat Jon Wessel Aas sier om dette i boken «Varsling» (Universitetsforlaget, 2020):

«Ytringer som ikke er undergitt taushetsplikt, og som i hovedsak gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger, vil det vanligvis være anledning til å komme med. Det gjelder også ytringer som arbeidsgiveren oppfatter som uønskede, uheldige eller ubehagelige.»

Dersom arbeidstakeren heller ikke fremmer alvorlige anklager på sviktende faktiske grunnlag og/eller overfor enkeltpersoner som ren sjikane og dertil er tilbørlig i formen, er den enkelte ansattes ytringsfrihet ganske vide.

Lojalitet til allmennheten

Praksis er ikke alltid slik. Overlegen nevnt i innledningen hadde på trappene en kronikk der han ønsket å påpeke mulige negative konsekvenser av samhandlingsreformen. Direktøren hos UNN repliserte med en kraftig reprimande. Lokalavisen refererte en epost der direktøren skrev at overlegen heller burde skrive om alt det positive UNN bedrev innenfor geriatrien. Direktøren viste til at direktøren allerede hadde fått en advarsel og avsluttet eposten slik: «Hvis dette settes på trykk, kan jeg ikke se at jeg har noe annet valg enn å gi deg en skriftlig advarsel.» Overlegen trakk seg som forfatter av kronikken.

Arbeidslivet er fylt av medarbeidere med en profesjonell kompetanse på mange områder. De bruker kompetansen primært internt, men også i den offentlige samtale vil deres oppfatninger kunne oppfattes som verdifulle frem mot beslutninger, i en lojalitet til allmennheten.

  • Hva mener lærere eller rektorer om etatsjefens forslag til omorganiseringer?
  • Hva tenker NAV-ansatte om behandlingen mange nordmenn er utsatt for helt urettmessig?

Noe for arbeidsmiljøloven?

Vi ser slike oppfatninger fra tid til annen i redaktørstyre eller sosiale medier, men vi tror mange velger å tie med hva de mener om beslutninger som angår deres arbeid og områder de har kunnskap om. Internjustisen er streng, og på toppen kan selvsensuren sette inn. Slik svekkes ytringsfriheten og mulighetene for en opplyst og åpen debatt til samfunnets beste.

[annonse]
At det råder allmenn ytringsfrihet i arbeidslivet, er helt sentralt for den reelle ytringsfriheten i Norge. Den regjeringsoppnevnte ytringsfrihetskommisjonen kommer til å se særlig på dette området i vårt arbeid. Er retten til frie ytringer i arbeidslivet tilstrekkelig vernet, for eksempel i arbeidsmiljøloven? Vi er usikre på om internjustisen på arbeidsplassen er blitt for streng, om rammevilkårene for frie ytringer er blitt for utydelige – og om selvsensuren derfor fører til at vi andre blir frarøvet viktige synspunkter og vurderinger i debatter og beslutninger som til syvende og sist angår oss alle.

  • Advokat Jon Wessel-Aas foredrar om ytringsfrihet og lojalitetsplikt under et møte i Harstad fredag kveld 18. september. Den regjeringsoppnevnte ytringsfrihetskommisjonen er ansvarlig for arrangementet, i samarbeid med Forskningsdagene ved UiT Norges arktiske universitet og Nordnorsk litteraturfest.
 

Av Kjersti Løken Stavrum (leder av Ytringsfrihetskommisjonen / adm.dir. i stiftelsen Tinius) og Bård Borch Michalsen (medlem av Ytringsfrihetskommisjonen / viserektor hos UiT Norges arktiske universitet)

Les mer om:

meninger
Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.