Frank Einar Hansen sier at overbygg på de mest utsatte stedene på veien over Aunfjellet må på plass. Foto: Privat/Nordlys

Seks ras på tre dager: – Turer til arbeid og barnehage har blitt et mareritt

Skrevet av Frank Einar Hansen
19.05.2020 12:37 - OPPDATERT 19.05.2020 13:17

Frank Einar Hansen sier at han begynner å bli utålmodig.

Det er 18. mai. Ettermiddagen er i ferd med å gå over til kveld. Sammen med flere sambygdinger sitter jeg på Aunfjellet, ved det området som det nå er brukt titalls millioner for å sikre mot snø- og steinras.

Nå er det stopp. Vi blir sittende et par timer i ventekø. Det er gått fire ras på strekningen som er sikret.

Det vil si at snøen har funnet noen smutthull som ikke er sikret, og der har snøen sett sjansen til å stoppe trafikken.

4 små ras på den 18. mai. Det er spesielt

1 ras 17 mai. Hurra! Her var det ikke mye rødt, hvitt og blått. Kun snøhvitt.

I dag er det 19. mai. På nytt har det gått et ras som er større enn de som gikk 17. og 18. mai.

Tur til arbeid. Barnehage, kjøpesenter osv, er i ferd med å bli et mareritt. Kommer vi oss til byen, og kommer vi oss hjem?

Veien skulle bli sikrere, men aldri har bygdefolket opplevd så mye veistenginger.

Selvsagt har det vært ekstreme snømengder, men det har det også vært tidligere, hvor sikringen har vært langt dårligere enn nå.

[annonse]
Det virker som at jo mer en sikrer jo oftere stenges veien. Blir det mer sikring nå så kan en jo risikere at veien blir helårsstengt.

Hva må gjøres?

Gi oss rasoverbygg

Men det blir jo veldig kostbart, sier mange.

Det blir sikkert å koste 40 millioner, sier de samme

Jeg vet ikke, men en minister så en gang at noen millioner er bare dråper i havet.

Det må jo bety at penger ikke er noe problem for Erna og kompani

Dessuten snakker jo myndighetene at en må se kostnadene over tid.

Gjør en det i en eventuell tunnelsak på Aunfjellet, vil det årlige kostnaden sannsynligvis bli lavere enn det som er i dag med brøyting, strøing, vedlikehold, m.m.

Hvis du hører meg herr Samferdselsminister Knut-Arild Hareide: Du og jeg går på den smale vei, men nå håper jeg det kan ordnes slik at jeg får under et rasoverbygg.

Jeg begynner å bli utålmodig.

Les mer om:

ras aunfjellet