SLÅSSKAMPER OG MOBBING: 40 prosent av Harstads unge deltar ikke i organisert idrett eller annet fritidstilbud. På bildet Marius Bergan i Harstad-politiet og Kanebogen skole, hvor den sist kjente slåsskampen foregikk. Foto: Morten I. Jensen/Lars Richard Olsen

Planlagte slåsskamper i Harstad: Mobbetall har skutt i været

Skrevet av Morten I. Jensen
19.11.2020 10:22 - OPPDATERT 19.11.2020 10:52

Markant økning blant 7.-klassinger i Harstad som har opplevd mobbing – fra 7,5 prosent til 13,9 prosent på ett år.

Barn og unges kommunestyre tar opp temaet slåsskamper og mobbing.

I saksfremlegget kommer det frem at de unges kommunestyre ønsker å vite mer om hvordan hendelsene preger barn og unge i Harstad-skolen.

– De siste ukene har vært preget av nyheter om at en trend som har vist seg i flere norske byer også har kommet til Harstad: Planlagte slåsskamper mellom ungdom. På det meste har opp mot 40 ungdommer vært involvert i de planlagte slåsskampene, enten som tilskuere eller utøvere.

40 prosent er ikke med på noe

Det fremholdes at 40 prosent av Harstads unge ikke deltar i organisert idrett eller annet fritidstilbud.

– De strenge restriksjonene for sosial omgang, fritidstilbud og arrangementer som har preget store deler av året, trekkes frem som en mulig årsak til oppblomstringen av slåsskamper og vold/trakassering blant barn og unge.

Mobbing eskalerer

– Kunnskapsdepartementet sendte ut en pressemelding i februar som viste en markant økning blant sjuendeklassinger i Harstad som har opplevd mobbing - fra 7,5 prosent i skoleåret 2018/2019 til 13,9 prosent i skoleåret 2019/2020. I ungdomsskolen var tallet ganske stabilt, men også her gikk det litt opp, står det i saksfremlegget.

Til møtet kommer Marius Bergan fra forebyggende avdeling i Harstad-politiet.

– Er dere redde?

Kommunestyret for de unge ønsker å vite mer om hvordan disse hendelsene preger barn og unge i Harstad-skolen i dag. Her er noen spørsmål som kan hjelpe dere i diskusjonen, skriver de: 

Kjenner dere dere igjen i situasjonsbeskrivelsen og nyhetssakene om et hardere miljø blant ungdom i byen?

[annonse]
Hva tror dere er årsaken til de organiserte slåsskampene?

Kjenner dere noen som har opplevd vold og trusler fra jevnaldrende?

Er dere redde for å bli involvert i slåsskamper eller for å oppleve vold fra jevnaldrende? 

Hva kan politi, kommunen og foreldre gjøre for å hjelpe ungdommer ut av denne negative trenden? 

Har dere observert mer eller mindre mobbing rundt dere det siste året - gjerne sammenlignet med før og etter pandemien? 

Møtet er 27. november klokka 09.00 i gymsalen i Harstad skole.

 

 

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.