Kirsten Jørgensen, seksjonsleder ved føde/gyn i Harstad. Foto: Jan Fredrik Frantzen

På denne avdelingen har UNN Harstad landets mest fornøyde pasientene

Skrevet av Marte Fredly-Steen
09.10.2020 12:56 - OPPDATERT 20.10.2020 08:40

Ingen andre gynekologiske avdelinger i landet har så fornøyde pasienter som føde/gyn ved UNN Harstad.

Det viser resultatene fra en nasjonal kartlegging over pasienter som har vært inne til gynekologiske operasjoner. Det skriver Pingvinavisa. 
 
– Dette er bare fantastisk. At våre pasienter er fornøyde er gledelig. Jeg er så stolt av alle medarbeiderne og kollegaene mine. Alle har en rolle i dette og gjør at våre pasienter er fornøyde. Det inspirerer oss til å fortsette, sier seksjonsleder Kirsten Jørgensen til iHarstad.
Og seksjonslederen har all grunn til å være stolt:

  • 88,6 prosent av pasientene i Harstad var svært godt fornøyd med måten de ble møtt på føde/gyn. Dette var nest best i landet.
  • 86,4 prosent av pasientene i Harstad syntes behandlingens opplegg og innhold passet svært bra for dem. Dette var nest best i landet.
  • 86,4 prosent av pasientene i Harstad mente at behandlerne i svært stor grad lyttet og forstod. Dette var best i landet.
  • 93,2 prosent av pasientene i Harstad hadde svært stor tillit til sine behandlere. Dette var best i landet.
  • 84,1 prosent av pasientene i Harstad var svært enig med sine behandlere om målsetningen for behandlingen. Dette var tredje best i landet.
  • 97,7 prosent av pasientene hadde en positiv eller svært positiv oppfatning om føde/gyn i Harstad. Dette var tredje best i landet.
– Det er faktisk kvinner sørfra som velger å komme til oss for behandling. Vi har fritt sykehusvalg og vi opplever at kvinner som kommer fra andre deler av fylket er fornøyde. Det er ikke bare kvinner fra Harstad, men hele fylket som kommer til oss, forteller Jørgensen. 

Kvinnehelse som helhet

Slår man sammen alle resultatene, havner føde/gyn ved UNN Harstad helt på topp. 37 av totalt 41 føde/gyn-avdelinger i landet har vært med.

Ved UNN Harstad har 63 pasienter deltatt i undersøkelsen. Dette utgjør 38 prosent av de som i 2019 ble operert ved føde/gyn, enten via kikhullskirurgi eller via livmorskanalen. Pasientene velger selv om de vil være med i kartleggingen eller ikke.

– Vi har gått fra å være en tradisjonell fødeavdeling til å tenke mer kvinnehelse som helhet. Det at vi nå har flere pasientgrupper har også vært en berikelse for de ansatte. Både helsesekretærer, sykepleiere, jordmødre, barnepleiere og leger står på for at dette skal være en god og velfungerende avdeling, sier seksjonslederen til Pingvinavisa.

 

Ingen alvorlige komplikasjoner

Det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret «Norsk gynekologisk endoskopiregister» registrerer fortløpende all gynekologisk kirurgi, og gir hver høst ut en rapport med resultatene for året før. I tillegg til tilfredshetsundersøkelsen blant pasienter, beskriver rapporten komplikasjoner som har oppstått under eller etter operasjoner. Også her kommer føde/gyn ved UNN Harstad svært godt ut, med 0 prosent moderate eller alvorlige komplikasjoner, og ingen pasienter som måtte opereres på nytt innen fire uker.

Her må det imidlertid poengteres at UNN Harstad ikke utfører de mest kompliserte operasjonene innen gynekologi. Pasienter som trenger mer avansert behandling overføres som regel til UNN Tromsø.

– Likevel beviser dette at vi gjør mye rett, sier overlege Hallvard Fjelltun.

Nasjonale topp-plasseringer må markeres. Foto: Tove Svee
Han deler seksjonslederens stolthet over resultatene. Og han vektlegger viktigheten av slike kartlegginger.
[annonse]
– Vi får en veldig god oversikt over hvordan vi utvikler oss over tid, og vi ser raskt om det er områder vi bør forbedre oss på. Selv om resultatene for 2019 i all hovedsak er svært gode, viser de også at vi har en litt for høy prosentandel pasienter med mindre alvorlige komplikasjoner ved kikhullskirurgi. Dette er noe vi vil jobbe videre med. I tillegg ønsker vi at enda flere pasienter sier ja til å bli registrert. I 2019 sa 38 prosent ja, i år er målet 60 prosent, forteller overlegen til Pingvinavisa.

Du kan se alle resultatene i årsrapporten for 2019

Les mer om:

unn harstad føde/gyn
Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.