Nye korona-tiltak: Økt skatt på dyre boliger

Skrevet av Morten Solli, NTB
29.05.2020 12:49 - OPPDATERT 29.05.2020 22:53

Vi trenger bedrifter som ikke er avhengige av statskassen i fremtiden, poengterer Solberg. Dette blir sentralt å understøtte, påpeker hun.

Grønn omstilling, vedlikehold av offentlige bygg og oppstart for gründere blir prioritert.

– Vil vil gjøre det lettere å investere i egen virksomhet og sørge for privat eierskap av virksomhetene, sier statsministeren.

– Jobb er den grunnleggende velferden for den enkelte, sier hun.

Lyst til å lese mer? Få pluss-tilgang for bare 119 kroner!

Gedigen grønn omstilling

Næringsminister Iselin Nybø foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner for omstilling til grønne arbeidsplasser. Totalt har regjeringen da bevilget tiltak for med 4,5 milliarder kroner rettet mot grønn omstilling.

Det omfatter disse tiltakene:

En milliard kroner til grønn plattform – i form av bedriftsstøtte for grunnleggende grønn omlegging

385 til grønn skipsfart – som flåtefornyelse

Styrker forskningsinnsatsen for marin forskning

600 mill til lokale næringsfond rettet mot reiseliv

[annonse]
684 millioner til oppstart av skipsbygging

– Vi skal sammen skape en ny grønn vekst på vei ut av denne krisen, sier Nybø.

Barne– og familieminister Kjell Ropstad (Kr.F) presenterte blant annet disse tiltakene:

4 mrd. til opprustning av bygg og vedlikehold

Lettelse i formueskatten på arbeidende kapital

Økt skatten på dyre boliger

Gradvis nedtrapping

Kompensasjonsordningen skal gradvis trappes ned mot en avslutning i løpet av august, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Lønnsplikt de første ti dagene av permitteringsperioden innføres fra 1. september.

– Det blir flere endringer for å styrke privat eierskap, blant annet ved å redusere skatten på arbeidende kapital.

Sanner nevnte videre en rekke tiltak for å støtte kompetansebygging, som tiltak for å skifte bransje og for yrkesopplæring. Totalt bevilges over 2 milliarder kroner til denne typen kompetanseutvikling. 456 millioner kroner går direkte til tiltak rettet mot integrering av innvandrere.

Andre tiltak Sanner nevner:

4,8 milliarder til innkjøp av legemidler og medisinsk utstyr

2 milliarder til kjøp av togruter og flyruter

Diverse tiltak for å hjelpe buss og båtruter.

Totalt koster de nye tiltakene 27 milliarder kroner, og samlet sett er budsjettet svekket med 243 milliarder kroner, oppsummerte Sanner.

Tre endringer skal sørge for mer privat kapital inn i næringslivet, skisserer Sanner. Skatten på arbeidende kapital:

– Verdsettelsesrabatten økes fra 25 til 35 prosent, som i praksis betyr en skattelette på 1,3 milliarder, sier Sanner.

Dyre boliger verdt over 15 millioner kroner skal få en økt skatt.

Fem deler

Oppsummert kan krisepakken deles i fem:

1. Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Her er målet å bidra til at bedriftene kommer i gang igjen over hele landet, og at flere permitterte kommer tilbake i jobb.

2. Tiltak for å skape en grønn fremtid. Her vil regjeringen legge til rette for at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid.

[annonse]
3. Tiltak for å sikre flere bein å stå på. Målet med denne delen av pakken er å skape flere jobber i flere bransjer over hele landet. Regjeringens utgangspunkt er at veksten må komme i privat næringsliv, ikke i offentlig sektor.

4. Tiltak for økt kompetanse. Regjeringen vil foreslå å gjennomføre «Utdanningsløftet 2020», der målet er å sørge for at flere kommer i jobb og får den kompetansen som morgendagens arbeids– og næringsliv trenger.

5. Tiltak for å inkludere flere. Her er utgangspunktet at alle som kan jobbe, bør jobbe. Regjeringen varsler derfor tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet, og for å sørge for å hjelpe flere inn i jobb.

Innfører lønnstilskudd

Blant tiltakene som ble presentert fredag, er innføringen av lønnstilskudd. Støtten gis til bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

– Det er fortsatt mange prinsipielle argumenter imot lønnstilskudd, og vi har derfor brukt mye tid på å få til en tidsavgrenset modell. Vi må unngå at bedrifter blir avhengige av offentlig støtte, at nyutdannede ungdommer kommer bakerst i køen og at bedrifter kan spekulere i ordningen, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) til Dagens Næringsliv torsdag.

Det gis støtte for juli og august, og ordningen får en prislapp på 4 milliarder kroner. Regjeringen legger også 650 millioner kroner på bordet over en fireårsperiode for å få fart på flere maritime prosjekter. Næringen mener derimot at beløpet er altfor lite.

Les mer om:

korona erna solberg