SAK SOM MÅ LØSES: – Her er det mulig å bruke skjønn. Vi ønsker at CrossFit Harstad skal være der de er. Det er bra for byen at vi et slikt tilbud, sier Nina Dons-Hansen (H). Foto: Harstad Høyre

Ny idrettshall ved videregående skole i Harstad: – Tiden renner ut

Skrevet av Nina Dons-Hansen Harstad Høyre
20.05.2020 19:51

– Troms fylkeskommune har ikke hørt noe mer fra Harstad kommune om ny idrettshall ved ny videregående skole, skriver Nina Dons-Hansen.

Interpellasjon: Idrettshall i forbindelse med ny videregående skole?

Viser til mitt spørsmål (utvalgssaksnr 19/44) i kommunestyremøtet 22.11.19. Der spurte jeg om status for arbeidet med idrettshall og når vi politikere kunne forvente å få mer informasjon. Ordfører svarte da at vi i første kvartal 2020 skulle få presentert et forslag og få mer informasjon. Vi skriver nå 29. mai.

Intensjonsavtalen med fylkeskommunen ble inngått etter vedtak i kommunestyret 28.02.19. Det er nå ett år og tre måneder siden.

Jeg har kontaktet administrasjonen i Troms fylkeskommune, som sier at de sendte funksjons- og arealplan til kommunen i begynnelsen av april. De beklager at dette tok tid, men har ikke hørt fra kommunen etter dette. De er usikre på om samarbeidet blir noe av og de er usikre på om den avsatte tomta blir stor nok til en flerbrukshall. Blant annet har det fra kommunens side vært snakk om en løpebane i tillegg til fasiliteter for turn og kampsport. Tiden renner nå ut for fylkeskommunen slik jeg forstår det, og de må eventuelt planlegge for en gymsal inne på området der skolebygget skal stå.

Det er fortsatt 550 barn på venteliste hos Harstad turnforening og turnhall er fortsatt en av førsteprioritetene til et samlet Harstad idrettsråd.

Så jeg spør på nytt:

  • Hva er status for arbeidet med idrettshall?
  • Når vil kommunestyret få fremlagt forslag/skisse og kostnadsoverslag?
  • Og er det fare for at samarbeidet med fylkeskommunen ikke blir noe av?
Nina Dons-Hansen, Harstad Høyre

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.