ILDSJEL FOR Å HJELPE ANDRE: - Vi må holde sammen, prate om de vanskelige tingene og se menneskene rundt oss. De menneskene rundt oss er søsteren din, broren din og moren din, sier Marino Jonassen. Foto: Privat Privat

Marino har samlet over 3.000 til dyst: – Det er fantastisk å kunne hjelpe

Skrevet av Morten I. Jensen
29.04.2020 09:00 - OPPDATERT 30.04.2020 23:26

Marino Jonassen (36) vet hvordan det er å ha det vanskelig. Hans misjon, både på jobb og i fritid, er å hjelpe folk som sliter.

Marino er født og oppvokst i Oslo, tidligere rusavhengig, og har tilbragt de siste fire årene i Harstad.

Du har kanskje sett han på Facebook. Sammen med Camilla Fors og Bjørn Kristian Igeland har Marino laget gruppen Corona-hjelp Harstad.

- Engasjementet kommer av at vi ønsker et enda større fellesskap enn det som er i Harstad fra før. Harstadværinger er et hjelpsomt folk i utgangspunktet, så dette er en forlengelse av noe som allerede eksisterer, sier han. 

Frivillighet

Marino sier gruppen er et lavterskeltilbud hvor folk kan kan hjelpe hverandre med dagligdagse gjøremål, som handling, innkjøp av gaver, snømåking og lignende.

- Harstad kommune har gjort en utrolig bra jobb. Det er viktig å få med seg. Men jo flere som kan bidra, jo bedre blir det for de som trenger hjelp.

Rett etter påske hadde gruppen 3.575 medlemmer.

- Mitt hovedengasjement kommer av at jeg synes frivillighet er utrolig viktig. Jeg har selv benyttet meg av frivillige organisasjoner og flere tjenester, og har selv jobbet mye frivillig i blant annet Røde Kors.

Stilnet etter folkemøtet

36-åringen jobber til daglig med rus og psykiatri i FACT Sør-Troms. Han er medlem i partiet Venstre og tillitsvalgt i FHN, Foreningen for human narkotikapolitikk.

- Jeg vet ikke hvordan russituasjonen i Harstad er akkurat nå, men jeg vet at mange har det vanskelig. Man blir jo også bekymret hvis tilgangen på rusmidler blir mindre. Mange bruker da andre midler enn de er vant til å bruke, mye urent stoff og slikt.

[annonse]
Marino minner om at det er utdeling av rent brukerutstyr to ganger i uka i Harstad. Tilbudet er åpent tirsdager og fredager klokka 12-14 inntil videre i Storgata 5, andre etasje. Dette er kommet i stand i et samarbeid mellom brukerorganisasjonen Marborg og  Harstad kommune. FHN og Marino er på og hjelper til.

- Er det blitt bedre i Harstad etter det store folkemøtet som var i Harstad om unge og rus?

- Min oppfatning er at det ble mange lovnader. Jeg opplever at det har stilnet litt etter det møtet. Alle vi som jobber i feltet her gjør en ufattelig bra jobb med de ressursene vi har, men mer kunne vært gjort, for eksempel ved å tilføre flere stillinger i tjenesten. Mange av brukerne kunne ha fått mer hjelp. 

Gi et glimt av håp

- Hva gjorde at du flyttet til Harstad for å jobbe med rus og psykiatri?

- Jeg flyttet hit fordi jeg har familie her oppe, og har alltid trivdes her. Og det er et nærere og varmere samfunn her. Det er noe vi i Harstad burde utnytte på en enda bedre måte. Det er også en av grunnene til at korona-gruppa ble opprettet. Jeg jobber med rus og psykiatri fordi jeg synes det er fantastisk å kunne hjelpe noen, gi et glimt om håp i en vanskelig situasjon. Jeg har selv vært der og vet hvor tungt det kan være, og hvor viktig det er å bli sett og møtt og få et hei. Rett og slett gjøre en forskjell! Jeg vet det er lys i enden av tunnelen. Vi må holde sammen, prate om de vanskelige tingene og se menneskene rundt oss. De er søsteren din, broren din og moren din.

Jobber på en annen måte

FACT står for fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam i nærmiljøet. Prosjektet er et samarbeid med kommunene Harstad og Kvæfjord, samt UNN ved Senter for psykisk helse og rusbehandling i Sør-Troms. Harstad kommune er vertskommune for prosjektet.

Målgruppen er personer over 18 år med alvorlige psykiske lidelser og funksjonsfall på flere livsområder hvor det er behov for langvarige og sammensatte tjenester. 

- Når det kommer til folk med psykiske problemer og rusproblemer, så vil jeg presisere at tilbud om hjelp ikke er stengt ned på grunn av korona-situasjonen. Det jobbes bare på en annen måte, eksempelvis telefonkontakt og easymeeting/skype der det er mulig. Men er det fare for liv og helse så rykker vi selvfølgelig ut til dem. FACT, ROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse) og psykiatritjenesten gjør en ufattelig god jobb, og alle gjør så godt de kan etter de forutsetningene som vi har å jobbe ut fra, sier Marino Jonassen.

Skape et samhold

Marino Jonassen i Harstad er tillitsvalgt i Foreningen for human narkotikapolitikk Nord (FHN). 

- Gruppen er nyoppstartet. Tanken er at vi som bor nordpå skal ha et samlingspunkt hvor vi kan dele informasjon og skape et samhold. Ideer og forslag tas imot med stor takk, sier Marino. 

FHN ble stiftet i april 2006 og ledes av Arild Knutsen. FHN sitter i en rekke råd og utvalg på statlig og kommunalt nivå. Foreningen fremmer og tilbyr brukermedvirkning, driver oppsøkende virksomhet, tilbyr bistand, oppfølging og deler ut smitteforebyggende og skadereduserende utstyr utover kommunens tilbud. 

- Vi samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet, offentlige, som ideelle. Vi tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og forebyggingssamtaler. For studenter og elever, institusjoner, på rusfeltets fagkonferanser, seminarer og stiller gjerne til ruspolitisk debatt, opplyser han.