– Hvor er logikken? Hvor er ansvarsfølelsen? Hvor er viljen til å ta politisk ansvar av vedtak med kolossale økonomiske konsekvenser, spør Frank Einar Hansen.

Kjære Arbeiderpartiet-politikere på Stortinget!

Skrevet av Frank Einar Hansen
14.10.2020 08:06

– Når tid skal dere slippe taket i prestisjen, la den fare, og koble til sunt bondevett og vettig bruk av fellesskapets midler i saken om Andøya flystasjon?

Det er mange som har stilt dette spørsmålet, og dessverre ser det ut til at dere ignorerer en hver henvendelse hvor spørsmålene er ubehagelige.

Men når valgkampen starter, vil dere sannsynligvis dra rundt i hele landet, og love hvor godt det skal bli å bo i Norge, bare dere får flest stemmer.

Det er partienes oppgave;  love…..og gjennomføre – men til hvilken pris?

Hva er det  vi velgere opplever?

Dere inngår avtaler med andre partier, avtaler som får enorme konsekvenser for fellesskapets penger, og når almuen tar til motmæle, lar dere være å svare på spørsmålene, eller tar det som kalles FBJ-metoden; lage samlesvar, som ikke er svar på spørsmålene.

Nå er dere som Arbeiderparti i en særdeles dyp krise. Stadig nedgang på diverse galluper avslører det som mange velgere ser; dere prater om problemer – men synes å ha beslutningsvegring hva endring angår.

Dere hevder å være den argeste motstander for Høyre, men det er vel ingen som har inngått så mange kompromisser med partiet som nettopp dere?

Et eksempel; Dere vet like godt som de aller fleste – bortsett fra noen i Forsvarsdepartementet og Høyre/ FrP/V og KrF, at Andøya flystasjon er landets suverent beste militære stasjon – med unik nærhet til den kystlinje som skal overvåkes. Nærhet er blitt et merkelig begrep i denne saken. For nærheten er flyttet 10 mil i luftlinje inn i landet.

Dere vet også at amerikanerne foretrekker Andøya fremfor Evenes. Dere vet også at det kun er snakk om å bruke cirka 150 millioner kroner på Andøya, for å få stasjonen opp på det nivå som det vil brukes tusenvis av millioner for å få til på Evenes.

[annonse]
Hvor er logikken? Hvor er ansvarsfølelsen? Hvor er viljen til å ta politisk ansvar av vedtak med kolossale økonomiske konsekvenser?

Regjeringen Solbergs forvirrende uttalelser om Andøya flystasjon har skapt sinne, frustrasjon, oppgitthet og politikerforakt. Selvsagt skal sivile få slippe til og bruke arealer på Andøya flystasjon.

Så kommer det nye informasjon. Basen skal være beredskapsbase 24/7…hele året.

Potensielle leietagere finner det umulig å inngå avtaler, da det kan bli kastet ut etter kort tid, alt etter hvordan den internasjonale trusselsituasjon utvikler seg.

Så opplever vi som velgere og skattebetalere at pengene forsvinner i et prosjekt som pr i dag har mange uavklarte saker.

Det kan være langt mer å skrive om hvordan dere som politikere har opptrådt i denne saken, men skal la det ligge.

Men en ting er sikkert:

Det finnes kun EN løsning. Det er å la de maritime overvåkingsflyene forbli på Andenes, og IKKE flytte dem til Evenes.

Tenk hvor mye kreativt politisk arbeid, til beste for det norske folk, dere kunne ha drevet med, i stedet for å bruke så mye tid på å berge prestisjen i et forsvarsforlik som synes å være fattet i mørke, lenge før tidligere forsvarsminister Eriksen Søreide fortalte eventyret om «Lysbryteren som bare var å slå på»

Egentlig kunne de «jetjagerne» som skal plasseres på Evenes også blitt stasjonert på Andenes. Der finnes det nemlig mange sheltere, spesialbygd for slike fly. Med andre ord; penger spart.

Det er tusenvis av velgere og skattebetalere som følger dere med argusøyne.

Skal dere unngå å bli et parti ned mot 10 %, så har dere mange ting å gripe fatt i. En av dem er å sørge for at de maritime overvåkingsflyene fortsatt har base på Andenes.

Siden mange henvender seg til dere, men ikke får tilbakemelding, håper jeg i alle fall at dere leser dette, og tar inn over dere den frustrasjonen dere har bidratt med i saken om å flytte overvåkingsflyene fra Andøya, og nedlegge basen, som likevel ikke blir nedlagt.

Tenk å skusle bort milliarder av kroner, fordi dere vil vise hvem som har makta!!

Husk at det er velgerne som har makta – og snart er det valg!!!!

Frank Einar Hansen