SPØR ORDFØREREN: Alf Fagerheim i Harstad Sp.

– Hvor er det blitt av laksemillionene?

Skrevet av Morten I. Jensen
22.05.2020 14:44 - OPPDATERT 23.05.2020 11:54

Alf Fagerheim i Harstad Sp spør ordføreren.

I førstkommende kommunestyre etterspør Alf Fagerheim om bruken av laksemillionene fra Havbruksfondet. Her er hans spørsmål:

– Harstad kommune har i 2018 og 2019 mottatt henholdsvis 39,2 mill og 8,2 mill kroner fra Havbruksfondet. 

Kommunestyret gjorde 22. november 2018 vedtak at minst 50 prosent av midlene skulle øremerkes distriktene som er berørt av oppdrett, og skulle benyttes til utviklingsrettede prosjekter og infrastruktur innen næring, kultur, idrett, veger, beredskap, miljøtiltak, rassikring og bredbånd, samt til ekstraordinære tiltak som vedlikeholdsløft på veg og bygg.

Midlene ble satt av på disposisjonsfond, med egen balanasekonto i regnskapet, merket: Disposisjonsfond utvikling.

– Undertegnede gjorde 29. april en henvendelse per e-post til kommunedirektør om å få en oversikt over hvilke prosjekter og tiltak midlene er brukt til. Samt en oversikt over søknader og prosjekter som har søkt om støtte fra fondet og ligger inne til behandling. Jeg har ikke fått svar fra kommunedirektør. Derfor retter jeg henvendelsen til ordfører i kommunestyret, om å legge frem oversiktene som er etterspurt.

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.