Samfunnsviter og skribent, Gro Reppen, undres over om Nord-Norge har vakre byer. Foto: Lars Richard Olsen/ privat.

Har Nord-Norge vakre og fargerike byer?

Skrevet av Gro Reppen
28.10.2020 12:16 - OPPDATERT 28.10.2020 14:44

MENINGER: Jeg leser at det i arkitekt- og byggebransjen er tabu å bruke ord som stygg og vakker. Men jeg drister meg likevel til å stille spørsmålet.

Det handler om byutvikling. Ikke bare i Vågsfjordens perle Harstad, men i byer- og tettsteder i vårt langstrakte land. For det må være lov å spørre hva slags bygg vi bygger nå til dags. Er det bygg som vil glede befolkningen i generasjoner? Eller er det lettvinte byggeprosjekter som gjør at landet vårt blir styggere?

Har vi lover og regler samt politiske strategier som sikrer at nye bygg ikke bare handler om å maksimere profitt for byggherrene og eiendomsutviklere? Eller har vi et system som sikrer at nye bygg skaper bolyst, gode nabolag samt inviterer til aktivitet og samhandling?

På slutten av 1950 tallet tegnet arkitekt Hovig Punkthuset i Harstad. Et nytt hjem for alle lag av befolkningen. Det var en tid der bygg ble reist med stolte norske håndverkere i førersetet. Mitt inntrykk er at de fleste nye bygg i dag er importert i moduler, og limes ihop på stedet av utenlandsk arbeidskraft på korttidskontrakter . Det er fult lovlig, men er det klokt i lengden? Eller mister vi samfunnskritiske funksjoner i form av fagutdannet norsk arbeidskraft som vi sårt trenger?

Ja, spørsmålet er om det blir det vakre byer med dagens byggestrategier? Jeg tenker at svaret dessverre er nei. Rett og slett fordi det er for lite politisk bevissthet rundt temaet, og fordi offentlige myndigheter ikke har laget retningslinjer som ivaretar samfunnets langsiktige behov for bygging for alle lag av befolkningen, krav til estetikk samt krav til arkitektoniske grep som sikrer gode kvalitative nabolag i by og bygd.

 

Skrevet av Gro Reppen, samfunnsviter og skribent. Tidligere medlem av rådet for byutvikling og arkitektur i Bergen.

Les mer om:

meninger
Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.