FOR EN GRØNN BERGSENG SKOLE: Styret i Harstad Senterparti. Fv Alf Fagerheim (leder), Ellen Anette Slettmo (nestleder), Gudbrand Chruickshank, Birger Theodorsen,Anne Margrete Eneberg, Espen Ludviksen. Foto: Harstad Sp

Grønn utvikling for Bergseng skole!

Skrevet av Harstad Senterparti ved styret og kommunestyregruppa
20.05.2020 18:00 - OPPDATERT 20.05.2020 19:10

Harstad Senterparti sier ja til en mer klimavennlig kommune og ja til en moderne og økonomisk Bergseng skole.

Det er gjort tre ulike utredninger for valg av tomt til ny skole på Bergseng, ett av alternativene har fått skremmende lite fokus, alternativet for utvidelse av eksisterende skole, såkalt sørsida alternativet.

Det er jo helt klart at vi alle ønsker oss en moderne og flunkende flott ny skole på Bergseng, og det skal vi få, men vi må forsøke forholde oss til en del fakta, økonomi, klimavennlighet og universell utforming.

For sørsidealternativet, er det sagt at det ikke kan løses med tanke på universell utforming, trafikale utfordringer, og et uteområde i skrånende terreng. Javel, men hvorfor kan ikke dette alternativet utredes på en ordentlig måte, og la fagressurser se på hvordan dette kan løses? Ja, vi skal renovere blåbygget, det skal bli moderne og like fint som en ny skole. Og det har vært påpekt at dette vil kunne bli et mye rimeligere prosjekt enn en helt ny skole. Mellom 50-100 millioner har vært nevnt.

Saken fortsetter under bildet.

TENKER GRØNT: Ellen Slettmo, nestleder i Harstad Sp og resten av styret og kommunestyregruppa vil ha sørsidealternativet utredet.

Gjennom Innovasjon Norge kan Harstad kommune søke om midler via "grønn utvikling" til å få utredet alternativet med restaurering av blåskolen og nybygg på sørsiden. Den grønne utviklinga har fokus på prosjekter som har klima, miljø og helse i fokus. Sørsidealternativet vil kunne være et grønt og miljøvennlig prosjekt. Basert på studier gjort av Sintef har restaureringsprosjekter en mye mer klimavennlig profil, da tunge konstruksjoner ofte kan gjenbrukes i stedet for å bygge nytt. Når vi i tillegg skal bygge en skole i miljøvennlige materialer sånn som tre, vil vi oppnå en enda større klimaprofil på prosjektet. Vi har også sett uttalelser om at en slik skole vil bli mye rimeligere å bygge men også å drifte i ettertid.

Så hvis vi videre tar med det sirkulærøkonomiske fokus, hvor gjenbruk, mindre avfall og utslipp står i spissen, kan kommunen få midler fra Innovasjon Norge til å utrede dette alternativet på en god måte, og sammen med foresatte ivareta de interesser som går på trafikale utfordringer, uteområder og universell utforming. Hvis så en utredning viser at dette ikke kan la seg løse, ja, greit, men da kan vi vite at vi har utredet alternativet og forsøkt å holde på flere tanker samtidig. Med bruk av midler fra Innovasjon Norge vil ikke det koste kommunen noe mer å gjøre en grundig vurdering av prosjektet, slik at vi på en bedre måte kan gjøre et godt valg for ny skole.

Ja til en mer klimavennlig kommune, for våre barns fremtid! Ja til en moderne og økonomisk skole for Harstad kommune, slik at vi også kan få midler til andre gode, viktige prosjekter!

Harstad Senterparti ved styret og kommunestyregruppa

[annonse]

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.