ETTER PLANEN: Regjeringen setter av 1,3 milliarder kroner til utbyggingen av Evenes flystasjon. Flystasjonen skal stå klar til å ta i mot de første F35 kampflyene for trening neste år. Foto: Forsvarsbygg

15 millioner til Arctic Race, 1,3 milliarder til Evenes flystasjon

Skrevet av Lars Richard Olsen
07.10.2020 11:03 - OPPDATERT 07.10.2020 12:39

Her er pengene som regjeringen deler ut i vårt distrikt.

Regjeringen foreslår en økning på rundt 3,5 milliarder kroner til Forsvaret neste år. Det gir et samlet forsvarsbudsjett på 64,5 milliarder kroner.

I forslaget til neste års forsvarsbudsjett foreslår Regjeringen blant annet:

 • Investere for rundt lag 1,3 milliarder kroner i Evenes flystasjon.
 • Investeringer for rundt 220 millioner kroner i bygg for kavaleribataljonen på Porsangmoen og jegerkompaniet på Høybuktmoen i Troms og Finnmark.
 • Investere rundt én milliard kroner på Ørlandet flystasjon.
 • Finansiere nye kampfly med sju milliarder kroner.
 • Èn milliard kroner til Norges innsats i internasjonale operasjoner.
 • Etablere et høyt aktivitetsnivå i Forsvaret, og bygge opp avdelingene i Finnmark landforsvar.
Sjøforsvaret planlegger med vesentlig aktivitet i Troms og Finnmark, blant annet med øvingsvirksomhet og tilstedeværelse med undervannsbåt. Aktivitetsnivået i Harstad og ved Ramsund orlogsstasjon videreføres på dagens nivå.

Arctic Race får 15 millioner kroner

Det 15 millioner kroner store tilskuddet til Arctic Race of Norway har ligget fast siden 2016. I årets statsbudsjett er det samtidig flyttet over til posten som heter «kultur som næring».

Brannskolen på Fjelldal får 140 millioner kroner

Regjeringen foreslår å bevilge 139,1 millioner kroner i 2021 til arbeidet med en ny fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.

Gir penger til veisikkerhet for gående og syklende

Regjeringen prioriterer i hovedsak midler til utbedringstiltak, trafikksikkerhetstiltak og tiltak for gående og syklende. Det planlegges å bruke midler til blant annet:

 • Utbygging av strekningen Kanebogen–Byskillet–Hagebyveien på rv. 83

Gir 13 millioner kroner til Sør-Troms museum

Regjeringens forslag til statsbudsjett øker bevilgningene fra 11,7 millioner kroner til 13 millioner kroner i 2021. 

Over 400 millioner til nytt sykehus i Narvik

I regjeringens forslag til Statsbudsjett foreslår de å bevilge 434 millioner kroner til nytt sykehus i Narvik. Bevilgning i 2020 var 139 millioner kroner. 
Det nye sykehuset i Narvik skal være ferdig i årsskiftet 2023-2024. Da blir det prøvedrift og teknisk prøvedrift. Nytt sykehus skal ifølge Søderblom være innflyttingsklar sommeren 2024. 

Helse Nord skal i perioden 2021-2024 investere for 8,4 milliarder kroner. I tillegg til nytt sykehus i Narvik bygges det nytt sykehus i Hammerfest, og Nordlandssykehuset i Bodø renoveres og får nybygg. 

Bruker 690 millioner på lokale flyruter

Regjeringen foreslår 690 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2021. I Troms og Finnmark er følgende ruteområder omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2022:

 • Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
 • Hasvik–Tromsø t/r., Hasvik–Hammerfest t/r. og Sørkjosen–Tromsø t/r.
 • Lakselv–Tromsø t/r.
 • Andenes–Bodø t/r. og Andenes–Tromsø t/r.
 • Harstad/Narvik–Tromsø t/r.
 • Harstad/Narvik–Bodø t/r. (ny rute fra 1. januar 2021)

Foreslår å gjøre 400 midlertidige politistillinger permanente

[annonse]
De 400 midlertidige stillingene i politiet som ble opprettet på grunn av koronapandemien, foreslås å gjøres permanente i forslaget til statsbudsjett.

Stillingene skal overføres til politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet har falt bort.

I forslaget skriver regjeringen at de vil legge til rette for et tilgjengelig politi, som i større grad er til stede i lokalsamfunnene.

Leder i Norges Politilederlag, Marit Ellingsen, sier dette er gledelig og er noe som vil styrke patruljene i distriktene.

– Rammene som har ligget til grunn for å ansette politifolkene, har for mange politimestre vært problematisk og har opplevd måltallet som en tvangstrøye. Det er derfor med stor glede at politiet nå får 400 koronastillingen omgjort til faste stillinger, og at de skal gå til å styrke patruljene i distriktene, sier Elingsen.

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.