Linda Skavberg, Jonas Holte, Barbro Uilenberg og Marino Jonassen startet fredag å dele ut medisinen nalokson i Harstad. Et lite parti som kom tidligere i år ble revet bort med en gang og er allerede flittig brukt. Foto: Lars Richard Olsen

De deler ut livsviktig medisin i Harstad - er allerede brukt fire ganger

Skrevet av Lars Richard Olsen
01.08.2020 08:00 - OPPDATERT 01.08.2020 14:38

Marborg og FHN Nord bidrar til at Harstad er blant 54 kommuner i Norge som deler ut nalokson.

Harstad har blitt del av et nasjonalt prosjekt som skal forebygge overdoser ved hjelp av preparatet nalokson.

Marborg og Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) viste fredag fram preparatet som de fra nå av deler ut i andre etasje i Storgata 5 i Harstad sentrum.

Nalokson virker mot overdoser av opioider som heroin, metadon, oxycontin, tramadol, dolcontin, subutex og fentanyl.

Saken fortsetter under bildet

Det gis bort to sprayer i hver pakke. Hvis det ikke er nok med en, så gis også den andre. Foto: Lars Richard Olsen

Marino Jonassen i FHN står bak registreringen av brukere, men understreker at det er frivillig. Man kan også få nalokson anonymt.

– Det veldig bra at dette har kommet til Harstad og at vi er møtt av Harstad kommune på en god måte, sier Linda Skavberg i Marborg.

Kan ikke tas selv

Nalokson kan ikke gis av dem som selv tar en overdose. Opioider kan i verste fall sørge for at rusmiddelbrukerne slutter å puste etter en overdose.

– Det er en av grunnene til at man ikke bør ta rusmidler alene, men nalokson fungerer veldig bra. Det brukes som en nesespray.

[annonse]
De som møter opp i Storgata får grundig innføring før medisinen deles ut.

Prosjektet er en del av Helsedirektoratets strategi for forebygging av overdoser. Senter for Rus- og Avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo er ansvarlige for gjennomføringen. Prosjektet skal vare fram til 2023.

– Nalokson er egentlig veldig dyrt, men nå er det gratis i denne perioden. Vi håper at det kommer en prisreduksjon i framtiden, sier Skavberg.

Saken fortsetter under bildet

Prosjektet i Harstad har i første omgang fått 30 pakker nalokson. Foto: Lars Richard Olsen

Er allerede godt mottatt

Hvis man er i tvil om folk har tatt overdose på opioider eller noe helt annet kan man likevel bruke sprayen uten å være redd for at det skal skade.

– Det redder liv og er enkelt å betjene, sier Marino Jonassen i FHN.

Kommuneoverlege Jonas Holte sier at det heldigvis er få overdoser i Harstad.

– Men vi er likevel glade for å være blant de 54 kommunene i Norge som er med på prosjektet. Dette kan redde liv. All ære til ildsjeler som Marino som har stått på for å få dette til, sier han.

Skavberg tror at det er mange mørketall i overdosestatistikken.

– Mange er redde for å melde fra i frykt for å havne i trøbbel med politiet. Man blir imidlertid ikke straffet for å søke medisinsk hjelp, sier hun.

Må ringe ambulanse

De som opplever en overdose skal uansett ringe ambulansen om de bruker nalokson eller ikke. 

– Dessverre ringes ikke ambulansen ofte nok. Man skal også ringe ambulanse i tillegg til å gi nalokson. Dette fordi du kan overdose etter at virkningen av nalokson har gått over etter 30 til 90 minutter. Så kan du gå i overdose igjen på grunn av stoffet du tok først, sier Skavberg.

Et parti nalokson som kom til Harstad tidligere på året forsvant på et øyeblikk.

– Tilbakemeldingene vi får er at det noen ganger er litt for rent stoff eller blandingsmisbruk som gjør folk tar overdoser. Da ønsker de tilgang på dette stoffet. Så langt har vi registrert bruk av sprayene fire ganger. Bare én gang ble det tilkalt ambulanse.

Tilbudet i Storgata 5 er åpnet tirsdag og fredag kl 1200 - 1400 inntil videre.