Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: Stian Hansen

Bakke-Jensen får forsvarsplan i retur fra Stortinget

Skrevet av Morten I. Jensen, NTB
18.05.2020 21:13 - OPPDATERT 19.05.2020 08:35

Opposisjonen på Stortinget er så misfornøyd med forsvarsministerens nye langtidsplan for Forsvaret at den nå blir sendt i retur til regjeringen.

Det ble klart etter et gruppemøte hos Fremskrittspartiet mandag ettermiddag, bekrefter Frps forsvarspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde overfor NTB.
Allerede tidligere mandag var det klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ville sende planen til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i retur, noe det dermed er flertall for.

Ny spesialstyrke i Ramsund

I forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren ønsker nå Regjeringen blant annet å etablere en Naval Special Operations Task Group med Ramsund orlogsstasjon som base. Den nye enheten blir en ny innsatsskvadron som skal underlegges Forsvarets spesialstyrker. Forsvarets spesialstyrker har overordnet ledelse for Forsvarets to spesialavdelinger: Forsvarets spesialkommando (FSK) på Rena i Østerdalen og Marinejegerkommandoen (MJK) på Haakonsvern.

– For svak

– Vi har hatt en grundig prosess, og det er blitt stadig mer åpenbart at regjeringens forslag til langtidsplan er for svak til å være et utgangspunkt for eventuelle forhandlinger. Fremskrittspartiet går derfor inn for å sende planen tilbake til regjeringen, med marsjordre om å øke prioriteringen av Forsvaret betydelig, sier Frps Christian Tybring-Gjedde i en pressemelding.

Sp, Ap og SV har varslet at de vil sende meldingen tilbake fordi de mener den er for svak og ikke svarer godt nok på de sikkerhetspolitiske utfordringene. Men de var avhengig av Frps støtte for å sikre flertall i Stortinget, skriver VG.

Med Frps støtte får dermed regjeringen og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret i  retur.

I en felles uttalelse skriver de tre rødgrønne partiene at de er fornøyde med at Frp nå har sluttet seg til at forsvaret trenger en mer forpliktende plan de for de neste fire årene.

 – Skyver ut i tid

– Vi ønsker en ny forsvarsplan til høsten med forpliktende tiltak for perioden 2021 til 2024, sier Aps Anniken Huitfeldt til NTB.

– Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. Vi trenger en plan som også omfatter Sjøforsvaret og ikke skyver vanskelige avgjørelser ut i tid, sier hun.

I sitt forslag tar regjeringen til orde for å gå i gang med en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret, et arbeid som skal være sluttført fram mot 2024.

Planen legger opp til en budsjettøkning på to milliarder kroner i året over åtte år, med et realnivå som ligger 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i år.

– Står til stryk

Sps Liv Signe Navarsete åpnet allerede for snart to uker siden for å sende planen i retur.

– Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen tillater ikke at Stortinget venter i fire år før Forsvarets operative evne styrkes blant annet gjennom personell, stridsvogner og helikopter til hæren, sier hun.

På personellsiden økes antallet årsverk med 2.500 innen 2028 i regjeringens forslag, mens antallet vernepliktige økes med 3.700 fram til 2028. Men det aller meste av økningen skjer etter 2024.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringens plan står til stryk.

– Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier han.

– Vrangvilje

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har foreløpig ikke kommentert den siste utviklingen i saken.

Da langtidsplanen var tema i Stortingets muntlige spørretime 6. mai, viste statsråden til at han har tro på forsvarsplanen og anklaget Sp for vrangvilje, feiltolkning eller feillesing av forslaget.

– Hvis de er opptatt av satsing på Forsvaret, er ikke et spill rundt en returnering av en langtidsplan noen vei å gå, sa han til NTB.

– Er det helt useriøst å sende planen tilbake?

– Med den historien Sp har med å satse på Forsvaret, mener jeg det er useriøst, sa Bakke-Jensen.

Han viste til at planen har en operativ del på åtte år og gikk i rette med påstanden om at det ikke skjer noe de første fire årene. Bakke-Jensen viste til at Forsvaret de nærmeste årene skal fase inn nye overvåkingsfly, nye kampfly, videreutvikle landmakten i Finnmark og videreutvikle E-tjenesten og cyberforsvaret.

(©NTB)

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.