Det foreslås at det opprettes en ny bekjempelsessone med utgangspunkt i lokalitet Myrlandshaug. Denne vil bli gjeldende i tillegg til bekjempelsessonen som allerede er etablert rundt lokalitet Kasteberget. I tillegg foreslås det at kontrollområdets overvåkingssone utvides (i nordøstlig retning) tilsvarende den overvåkingssonen som lokalitet Myrlandshaug i dag er omfattet av. Rødt=bekjempelsessone, gult=overvåkingssone. KARTSKISSE: Mattilsynet

Smittsomt ILA-virus: – Det er alvorlig at sykdommen på nytt er påvist her

Skrevet av Morten I. Jensen
11.09.2020 15:34 - OPPDATERT 17.09.2020 14:57

Sykdommen ILA ble torsdag 27. august stadfestet på fisk ved sjølokaliteten Myrlandshaug i Ibestad kommune. Lokaliteten drives av Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS.

Det skriver Mattilsynet i en melding 10. september.

– ILA ble torsdag 27. august 2020 stadfestet på fisk ved sjølokaliteten Myrlandshaug i Ibestad kommune. Lokaliteten drives av Kleiva Fiskefarm AS og Gratanglaks AS.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

– Lokalitet Myrlandshaug er omfattet av kontrollområde for ILA i Lavangen, Gratangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen kommuner. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved lokalitet Kvanntoneset i oktober 2019. Lokaliteten ligger i et sykdomsbelastet område, og utbruddet er den sjette påvisningen av ILA i området siden oktober 2019. Det er tidligere blitt opprettet tre kontrollområdeforskrifter for ILA i dette området som følge av påvisningene. Det er alvorlig at sykdommen på nytt er påvist i området, noe som forverrer sykdomssituasjonen, melder Mattilsynet.

Med bakgrunn i utbruddet ved lokalitet Myrlandshaug, endrer Mattilsynet forskrift om kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund kommuner. Endringene innebærer at det opprettes en ny bekjempelsessone med utgangspunktet i lokalitet Myrlandshaug. I tillegg utvides kontrollområdet til også å omfatte overvåkingssonen som lokalitet Myrlandshaug har vært omfattet av.

Den nye bekjempelsessonen omfatter lokalitetene Myrlandshaug, Gregusvika, Breivoll, Skjærvika, Skardbergvika og Åmundsvika.

Kontrollområdet gjelder etter utvidelsen i kommunene Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen.

– Mattilsynet opphever bekjempelsessonene når fisken fra anleggene i bekjempelsessonene er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Bekjempelsessonene innlemmes deretter i overvåkingssonen som så opprettholdes i to år.

Oppdatering fra Mattilsynet 16. september: "Mattilsynet har nå foretatt en endring av den gjeldende kontrollområdeforskriften, ved at det er åpnet for at Mattilsynet kan gjøre unntak fra forbudet mot å sette ut fisk i bekjempelsessonen, for utsett i slaktemerd til akvakulturanlegg 33237 Breivoll. Den enkelte aktør må sende søknad til Mattilsynet regionalt. Mattilsynet vil i hvert enkelt tilfelle, og på bakgrunn av forholdene i området på søknadstidspunktet, avgjøre om det er grunnlag for å innvilge søknaden og gjøre unntak fra forbudet."

[annonse]

Debatt
iHarstad oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.