ADVARER: Koronaviruset er i svært få tilfeller farlig for barn, men nå advares det mot alvorlige immunreaksjoner hos barn i etterkant av smitte. Foreldre må være oppmerksomme, sier Den norske legeforeningen. Foto: US NAVY/MC2 SARA ESHLEMAN HANDOU

UNN-overlege om alvorlig korona-reaksjon hos barn: – Uhyre sjelden i Norge

Skrevet av Andreas Høyer, marius medby
25.06.2020 17:45 - OPPDATERT 27.06.2020 00:43

Det er ikke 100 prosent sikkert at reaksjonen skyldes Covid-19.

(Nordlys): I en ny artikkel publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening advares det mot en meget sjelden, men alvorlig immunreaksjon hos barn i etterkant av eksponering for koronaviruset, SARS-CoV-2.

Immunreaksjonen gjør at barna blir syke – med høy feber, magesmerter og kvalme. De kan få svikt i flere vitale organer, og trenger da intensivbehandling. Blant barna som har fått diagnostisert denne sjeldne tilstanden er det flere som har utviklet hjertesvikt, det opplyste Den norske legeforening i en pressemelding torsdag.

Claus Klingenberg, seksjonsoverlege på barne- og ungdomsavdelingen ved UNN forteller at de færreste av barna blir syke av koronaviruset.

Vet ikke hvorfor

En del barn rundt omkring i verden har imidlertid utviklet en form for immunreaksjon som man tror skyldes Covid-19. Denne oppstår i etterkant, og er ikke en direkte virusinfeksjon.

– Man vet ikke hvorfor, og man er ikke 100 prosent sikker på om det skyldes Covid-19. Det har vært flere tilfeller av dette siden epidemien startet, sier Klingenberg til Nordlys.

Barna har feber og utslett når de kommer inn på sykehusene, og blodprøvene tyder på en kraftig betennelse i kroppen.

– Tilstanden er uhyre sjelden i Norge. I utlandet har det vært etniske grupper som har blitt mest utsatt, spesielt har man både i England og Frankrike sett denne tilstanden hyppigere hos barn av afrikansk bakgrunn. Hvorfor det er sånn er vanskelig å si, sier Klingenberg.

Han forteller at i Norge finnes det god behandling og gode retningslinjer for pasienter med denne tilstanden.

Så langt har UNN ikke hatt noen tilfeller av denne tilstanden. Sykehuset har ikke hatt barn innlagt med Covid-19.

Symptomer

[annonse]
Symptomene på tilstanden er følgende:

Høy feber over minst tre dager

Blodprøver som viser kraftig betennelsesreaksjon 

Lavt blodtrykk

Magesmerter og kvalme

Utslett 

Rødhet på øyne

– Det er snakk om barn, gjerne i skolealder, som kommer inn med feber. De kan ha utslett, forstørret lymfeknuter og lavt blodtrykk. De vil i Norge bli diagnostisert, og så vil vi skjønne hva det er for noe.

Sykdommen ble kjent i slutten av april, da var det flere tilfeller i England.

– Den første rapporten kom fra England, så kom Italia, USA og Frankrike. Land hvor epidemien er stor vil oppleve mer av dette. I Norge er det sjeldnere, og det har ikke tatt av som et stort problem. De som får disse symptomene kommer som regel alltid på sykehuset.

Klingenberg sier videre at diagnosen ikke kan stilles etter en dag, men at barnet må ha høy feber i minst tre dager.

Få barn smittet

Tilstanden kalles multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2. Det er behandlet flere barn med denne tilstanden ved Oslo universitetssykehus.

Det understrekes samtidig at selve covid-19-sykdommen har et mildt sykdomsforløp hos barn. Få barn har blitt smittet og de færreste har hatt behov for behandling ved sykehus. Det er ikke registrert noen koronadødsfall hos personer under 20 år i Norge.

Tidsskriftet presenterer samtidig sykdomshistorien til et av barna som har fått de nevnte immunreaksjonene i etterkant av påvist covid-19.

Forløpet var dramatisk, heter det i pressemeldingen:

" ... først trodde man hen hadde ørebetennelse, men barnet ble raskt dårligere. Prøver fra nese og svelg var negative for sars-CoV-2, men barnelege mistenkte likevel at dette kunne ligge bak.

Barnet fikk truende multiorgansvikt og hjertesvikt og fikk intensivbehandling. Antistofftest var positiv for sars-CoV-2. Det er viktig at foreldre og leger er oppmerksomme på at denne tilstanden kan forekomme hos barn som har vært eksponert for sars-CoV-2, for disse barna kan trenge spesialisert behandling raskt».

Lyst til å lese mer? Få pluss-tilgang for bare 119 kroner!

Les mer om:

korona helse